Collection: Sete Ongrid

Instalimet ongrid sherbejne per te ulur ose eleminuar faturat e enrgjise elektrike. Mund te perdoren per konsumator familjar, biznese ose dhe per ta shitur nese behet fjale mbi 2 megawatt investim (ose 2 ha toke me panele)

Instalimet ongrid ne shqiperi instalohen vetëm per vetkonsum por jo per ta shitur. Energjia e prodhuar nga instalimet ongrid per vetkonsum shkembehet 1me1 me rrjetin e oshee dhe bilanci behet ne fund te muajit. Nese ne fund te muajit keni teprice mund ta perdorni deri ne fund te vitit (31 dhjetor) me pas behet 0.